مسکن مهرنظرآباد
مسکن روستایی-روستای فشندک طالقان
مسکن روستایی-روستای زعفرانیه ساوجبلاغ
مسکن روستایی-روستای ابراهیم بیگی نظرآباد